دوستی چیست؟
توسط : ma_nateghi

تیک تاک ساعت صدای فریاد مرگ ثانیه هاست.

اما دوستی ها هیچگاه نمی میرند

جمعه 10/1/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName