خلاصه داستان:

علي مشرقي نويسنده داستانهاي كوتاه به اتهام قتل همسرش بازداشت مي شود. او بايد براي اثبات بي گناهي اش شاهدي را به دادگاه بياورد و شاهد، زني است به نام مريم شكوهي كه حاضر نمي شود به دادگاه بيايد ولي مشرقي سعي مي كند  به زن نزديك شود.

جمعه 10/1/1386 - 14:44
پسندیدم 0
UserName