من تو را چشم در راهم.
هر بامداد که خورشيد بر ستيغ کوه ها، نوک درختان بلند و پنجره هاي رو به آسمان برافراشته ي خداوندي، بوسه هايي زرين مي زد، من تو را چشم در راهم.    
جمعه 10/1/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName