حدیثی بسیار زیبا از امام صادق (ع)
توسط : ma_nateghi
اگر مؤمن پاداشی را که برای مصيبتها دارد بداند ، آرزو مي کند که او را با قيچي
تکه تکه کنند .

جمعه 10/1/1386 - 0:10
پسندیدم 0
UserName