چرا نباید گیاهان و برگ درختان رو بیهوده بچینیم؟
توسط : amir5896
  چرا نباید گیاهان و برگ درختان رو بیهوده بچینیم؟

 1- ما با اینکار( گیاه رو که درحال تسبیح خدا بوده است) مانع از ادامه عبادت و تسبیح گیاه شدیم!

   2- ما با اینکار خودمان که می توانستیم درحال تسبیح پروردگار سبحان باشیم، خودمان رامحروم کردیم.

   3- ما با این عمل خودمان را به چیدن بیهوده گیاهان عادت دادیم.

   4- با دیدن این عمل ما توسط دیگران آنها را نیز به اینکار ترغیب کرده ایم.

   5- با انجام این عمل مجبوریم برای دادن پاسخ در روز قیامت حتما حاضر شویم.

 

نکته 1: جامدات(جمادات) ، گیاهان(نباتات) ، حیوانات، انسانها، و دیگر موجودات وآفریده های عالم خلقت همواره و همه جا درحال تسبیح خدا هستند.

نکته 2: ما گوشمان به پیروی از حرفها، نصیحتها وسفارشهای شیطان(ابلیس) عادت کرده است و براحتی به آن عمل می کنیم! اما چون کمتر درستکار بودیم و کمتر به دستورات خدا عمل کردیم، گوش دادن به حرف حق و درست و آنچه عقلمان می گوید، خیلی برایمان سخت است؛ و ما کار راحتتر را انجام می دهیم!http://nilofare-abi.persianblog.com

پنج شنبه 9/1/1386 - 19:16
پسندیدم 0
UserName