باز هم شکست ماکروسافت
توسط : bargozideh
نرم افزار ضد ویروس OneCare ماکروسافت به عنوان ناکارامدترین ضدویروس شناخته شد
یکی از مقامات بلند پایه آمریکا با انتقاد شدید از این آنتی ویروس گفت:
این ویروس کش اطلاعات ایمیل سری من را بدون دلیل پاک کرده است که حتی خطرناک ترین ویروس ها چنین کاری نکرده بودند
جالب است بدانید این آنتی ویروس در رده آخرویروس کش های جهان قرار گرفته است

                               مصطفی اسماعیلی
پنج شنبه 9/1/1386 - 15:37
پسندیدم 0
UserName