جملات زیبا
توسط : arya271


الهي :

خدايا من در خانه حقيرم چيزي دارم كه تو در عرش كبريا ايت نداري و من چون تويي دارم كه تو همانند خود نداري

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName