جملات زیبا
توسط : arya271

 

مرده در قبر :

مرا مجبور به جمع آوري اموالي کرديد که لذتش براي شما و مسوليتش با من است

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:4
پسندیدم 0
UserName