جملات زیبا
توسط : arya271

اينم از اوناست ها  چشم زيباست وقتي که
پر از اشک باشد اشک وقتي زيباست که براي
عشق باشد عشق وقتي زيباست که براي تو
باشد تو وقتي زيبايي که با من باشي

 

پنج شنبه 9/1/1386 - 10:3
پسندیدم 0
UserName