جملات زیبا
توسط : arya271
تنها انساني كه از خود شرمگين نيست مي
تواند شكوه خدا را متجلي كند
___________________
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName