بوت ويندوز
با سلام خدمت yaser688 براي بوت شدن سي دي بايد سي دي داراي فايل هاي خاص سيستمي باشد كه بروي ترك هاي خاصي از سي دي قرار گيرد و اگر اين فايل ها نباشد يا به صورت دستي بروي سي دي قرار گيرند عمل نمي كنند سي دي شما هم اين فايل ها را ندارد براي استفاده از بوت شما بايد از سي دي استفاده كنيد كه اين فايل هارا داشته باشد و بايد از سي دي وينوز بوت شده استفاده كرد و ازاين سي دي نمي شود استفاده كرد توجه : براي كپي گرفتن از سي دي بوت بايد آن را سي دي به سي دي رايت كرد و يا براي نگهداري از آن در هارد بايد از آن Imageگرفت و اگر آن را به صورت كوپي پيس كردن استفاده كرد خاصيت بوت بودن سي دي از بين ميرود و همان تور كه گفته بودم آن فايل ها در جاي خود قرار نمي گيرند آيا پاسخ داده شده مفيد بود نظر خود را بنويسيد با تشكر
پنج شنبه 9/1/1386 - 1:10
پسندیدم 0
UserName