محبوبه ی شب
توسط : 01_uniqe
 

وقتی شب پاشو تو باغ ها می ذاره

نفس گل ها می گیره

 

وقتی تاریکی از آسمون می باره

دل غنچه ها می گیره

 

وقتی ظلمت نفس گل ها رو بسته

گل محبوبه ی شب بیدارنشسته

 

دل به تاریکی و ظلم شب نمیده

که عطرش تا ته باغ ها رسیده

 

اگه محبوبه رو تو گلدون بذارن

همه اطرافشو خار و خس بکارن

اگه دیوار بکشن دور وجودش

اگه تهمت بزنن به تار و پودش

 

عطر محبوبه ی شب پشت هر دیوار سنگی راه داره گل محبوبه ی شب توی قلب غنچه ها پناه داره

 

شبا که گل ها تو تاریکی نشستن

همه از وحشت شب چشما رو بستن

 

تنشون می لرزه از ترس سیاهی

گل محبوبه تو

واسشون پناهی

 

عطر محبوبه ی شب پشت هر دیوار سنگی راه داره گل محبوبه ی شب توی قلب غنچه ها پناه داره

 

Regards : Unique

چهارشنبه 8/1/1386 - 23:44
پسندیدم 0
UserName