فقط يه كم فكر كن
توسط : pishi_namaki
به قبرستان گذر كردم صباحي شنيدم ناله و اه و فغاني بديدم كله اي با خاك ميگفت كه اين دنيا نمي ارزد به كاهي اگر زرين كلاهي عاقبت هيچ اگر خود پادشاهي عاقبت هيچ اگر ملك سليمانت ببخشند در اخر خاك راهي عاقبت هيچ به قبرستان گذر كردم كم و بيش بديدم قبر دولتمند و درويش نه درويش بي كفن در خاك رفته نه دولتمند برده يك كفن بيش بابا طاهر عريان
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:57
پسندیدم 0
UserName