جملات زیبا
توسط : arya271
زندگي شهد گل است زنبور زمان مي خوردش
آنچه مي ماند به جا عسل خاطره هاست
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:45
پسندیدم 0
UserName