قشنگه بخون نااميد نباش...
توسط : pishi_namaki
بازا بازا هر انچه هستي بازا گر كافر گبر بت پرستي بازا كاين درگه ما درگه نوميدي نيست صد بار اگر توبه شكستي باز
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:32
پسندیدم 0
UserName