شايد به دردت خورد...
توسط : pishi_namaki
در مشكلات و سختي ها سر برهنه رو به قبله بايست و پانصد و هفتاد مرتبه بگو " يا حجة القائم "ِِِِِِِِِِ
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:21
پسندیدم 0
UserName