شايعه پراكني ازدواج شيلا خداداد با پسر سفير ايران در آفريقاي جنوبي
توسط : esy-pol

حتما شما شيلا خداداد رو مي شناسيد. اگه نمي شناسيد بازيگر فيلم مسافري از هند كه نقش سيتا رو ايفا كرده بود به خاطر داريد.

در ماه‌هاي اخير نشريات زيادي از ازدواج «شيلا خداداد» بازيگر سينماي ايران كه در حال حاضر براي ادامه تحصيل در آمريكا به سر مي‌برد، سخن به ميان آوردند و داماد را پسر سفير ايران در آفريقاي جنوبي معرفي كردند، البته بازتاب اين خبر از زماني آغاز شد كه هفته‌نامه تلاش در پاييز گفتگويي از شيلا خداداد به چاپ رساند كه همان گفتگو بهانه‌اي شد براي تيتر روي جلد خيلي از نشريات كه شيلا خداداد را عروس سفير ايران در آفريقاي جنوبي معرفي كنند، البته در اواخر بهمن‌ماه و در بازگشت وي به ايران، يك‌بار ديگر اين هفته‌نامه خبري كوتاه از شيلا خداداد به چاپ رساند به اين مضمون كه آنها در شهريورماه سال 86 در تهران جشن عروسي خود را برگزار مي‌كنند و يك‌بار ديگر داماد را پسر سفير معرفي كرد، بازتاب اين خبر به حدي بود كه ما در آخرين شماره خانواده سبز كه چهره‌هاي برتر سال را انتخاب كرديم، از «خداداد» به عنوان يكي از چهره‌هاي برتر هنري سال نام برديم و اشاره كوچكي به داماد كرديم، اين خبر به دنبال خود بازتاب‌هاي شديدي داشت، تا جايي كه سفير محترم ايران در آفريقاي جنوبي در تماس با ما، اين خبر را از پايه كذب دانست و اعلام كرد كه به هيچ عنوان پسر ندارد و فرزندان او، همگي دختر هستند. محمدعلي قانع‌زاده در تماس با نشريه خانواده سبز اعلام كرد كه: «در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد كه پسران هيچ كدام از سفراي سابق، با فرد مورد نظر ازدواج نكردند، من نمي‌دانم اين اخبار كذب از كجا نشات گرفته است و سر منشا آن كجاست. قانع‌زاده حتي براي ما تكذيبه‌اي هم فرستاد . پس آنچه كه مشخص است، اين‌كه شيلا خداداد با پسر سفير ايران در آفريقاي جنوبي ازدواج نكرده است، حال منتظر تماس شيلا خداداد هستيم كه اگر پاسخي براي اين خبر دارد، را بازگو كند و يا گفتگوي خود با نشريه مورد نظر را كذب بخواند... در ادامه جا دارد به نوبه خود از (محمدعلي قانع‌زاده) سفير محترم ايران در آفريقاي جنوبي، عذرخواهي كنيم.

 اگه حال داشتي نظرم بده ثواب داره

گرفته شده از خانواده سبز

چهارشنبه 8/1/1386 - 21:24
پسندیدم 0
UserName