: عبدالرضا اكبري بیو گرافی

با توجه به نوع بازي اش، در فيلمهاي  متفاوتي بازي كرد. از اكشن گرفته تا رئال تلخ. از جدال در تاسوكي تا دختري با كفشهاي كتاني.

هيچگاه نتوانست درخشان باشد، اما هيچگاه بد نبود. بازي او در فيلمهاي پناهنده، روز شيطان و دختري با كفشهاي كتاني  قابل تحسين است.

چهارشنبه 8/1/1386 - 19:57
پسندیدم 0
UserName