كمند اميرسليماني چند اثر او

ترنج (1365)

سفر عشق (1367)

دخترك كنار مرداب (1369)

در آرزوي ازدواج (1369)

چون ابر در بهاران (1369)

راز خنجر (1371)

پاييز بلند (فيلم - مجموعه، 1372)

پدرسالار (مجموعه تلويزيوني، 1373)

مهريه بي بي (1373)

هفت سنگ (1376)

قاعده بازي (1376)

شيدا (1377)

قرمز (1377)

برگبار (مجموعه تلويزيوني، 1379)

همسايه ها (مجموعه تلويزيوني، 1379)

چهارشنبه 8/1/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName