يوزر پس اينترنت رايگان براي كل ايران بي دنگ و فنگ
توسط : agaghvagagh
 

سلام
اينم ۳۰ ساعت اينترنت شبانه
شماره شبکه تهران: ۹۷۱۶۷۰۹-۹۷۱۸۰۰۲
شماره شبکه مشهد: ۹۷۱۶۰۰۱
شماره شبکه اصفهان: ۸۲۳۳
شماره شبکه بابل:۹۷۱۲۲۲۱
شماره شبکه همدان: ۹۷۱۸۴۷۳
اين اينترنت سراسريه ( از ساعت ۳ تا ۹ صبح) البته شبش که خيلی ستمه ولی خب تا ۹ صبحش خوبه
user name : TWT506843585
password :4368482

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 17:25
پسندیدم 0
UserName