شبنم طلوعي چند اثر او

دفتري از آسمان (1378)

شراره (1378)

روزي كه زن شدم (1378)

همسفر (مجموعه تلويزيوني، 1379)

كوير آينه ها (فيلم كوتاه، 1379)

نيستان (مجموعه تلويزيوني، 80-1379)

خانه اي روي آب (1380)

بدون شرح (1381)

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 17:21
پسندیدم 0
UserName