غزل صارمي بیو گرافی

دوره بازيگري را در كارگاه آزاد بازيگري گذرانده است.

شانس او حضور در فيلم عروس آتش و بازي در كنار بازيگران قدرتمندي چون حميد فرخ نژاد، سعيد پورصميمي و حتي سليمه رنگزن بود. اما با بازي در سري سوم زير آسمان شهر نشان داد كه هيچ استعدادي ندارد.

چهارشنبه 8/1/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName