چی میتونم بگم؟؟؟...
توسط : ياس كوچك

بعضی ها عیب ندیده را فریاد میزنند و بعضی ها میبینند و خاموشندو درود بر این سکوت...

                                                          (( فریدون فروغی))

چهارشنبه 8/1/1386 - 16:9
پسندیدم 0
UserName