سایت های آموزش و پرورش

آموزش و پرورش
آموزش و پرورش
سايت انجمن مداس ايران www.schoolnet.ir

سازمان آموزش و پرورش استان فارس www.farsedu.ir

سازمان آموزش و پرورش استان خراسان www.amoz.com

سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي www.eaedu.org

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان www.isfahaneducation.com

سلزمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان www.nodet.net

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان www.kanoonparvaresh.com

موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي www.rici.ir

مديريت طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات www.ict-edu.ir

مجله رشد www.roshdmag.org

دفتر تاليف و برنامه ريزي درسي www.talif.net

شبكه ملي مدارس ايران ( رشد ) www.roshd.ir

سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي www.oerp.sch.ir

پژوهشكده تعليم و تربيت www.iernet.org

چهارشنبه 8/1/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName