زندگي زيباست...
توسط : nayebi

زندگي زيباست نه به زيبايي حقيقت.حقيقت تلخ است نه به تلخي

 

جدايي..جدايي سخت است نه به سختي تنهايی.

 

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 15:5
پسندیدم 0
UserName