روزي خدا
توسط : nayebi

خداوند به هر پرنده ای دانه ای میدهد ، اما آن را در داخل لانه        نمی اندازد.

چهارشنبه 8/1/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName