مادر امید هایش را مانند گردنبند به گردن فرزندش می بندد
توسط : maryam_raha

مادر امید هایش را مانند گردنبند به گردن فرزندش می بندد.

نیما یوشیج

چهارشنبه 8/1/1386 - 13:5
پسندیدم 0
UserName