چه کسی زمستان را باور داشت ؟
توسط : 01_uniqe
 

آن گاه که زمستان گفت بهار در دل من است،

چه کسی زمستان را باور داشت ؟

Regards : Unique

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName