آوای زندگی
توسط : 01_uniqe
 

آوای زندگی _

که در سینه من است _

نتواند به گوش زندگی _

که در توست _ برسد ؛

اما به هرحال باید سخن گوییم

تا وحشت تنهایی را احساس نکنیم !

 

Regards : Unique

 

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:53
پسندیدم 0
UserName