سرنوشتت را مراقبت هایت می سازد

مراقب افکارت باش که گفتارت مي شود . مراقب گفتارت باش که رفتارت مي شود . مراقب رفتارت باش که عادتت مي شود . مراقب عادتت باش که شخصيتت مي شود . مراقب شخصيتت باش که سرنوشتت مي شود.   امام علي (ع)

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:8
پسندیدم 0
UserName