سی پند از مولای متقیان علی (ع)
توسط : morteza_1362

 سلام 

1. توکل در امور 2. راستی در گفتار 3. خدمت به خلق 4. سرعت در خیر 5. تقدم در سلام 6. ادب در کلام 7. تعطیل در انتقام 8. نوازش بر ایتام 9. عطا در مقام 10. امداد بر مظلوم 11. قصور در شهوت 12. ایثار بر مساکین 13. احترام به والدین 14. صبر در مصائب 15. پایداری در حوادث 16. خوشرویی با عیال 17. شفقت با مردم 18. نصرت بر جهاد 19. تامل در جواب 20. اکرام به مهمان 21. اندازه در معاش 22. دلجویی از غریبان 23. شکر بر نعمت 24. تفکر در امور 25. استقامت در کار 26. دوری از کبر 27. عیادت مریض 28. پرهیز ازخشم 29. وفا بر عهد 30. نظافت در پوشش

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName