انتظار
توسط : بازتاب

مهدی جان

بیمار بود هرکه مریض تو نگردد         بیمار غم عشق تو بیمار نباشد

((اللهم عجل ولیک الفرج))

التماس دعا

چهارشنبه 8/1/1386 - 2:18
پسندیدم 0
UserName