زندگي اجبار است ....
توسط : nayebi

زندگي اجبار است .... مرگ انتظار است..... عشق يک بار است .....

 

جدايي دشوار هست ..... ياد تو تکرار هست

 

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 1:22
پسندیدم 0
UserName