زندگی سه چير بيش نيست
توسط : nayebi

زندگی سه چير بيش نيست:

اولي: به اجبار به دنيا اومدن

دومي: با غم زيستن

سومي : با آرزو مردن

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 1:16
پسندیدم 0
UserName