رد پا
توسط : nayebi

وقتی دل کسی را شکوندی یه میخ بزن تو دیوار....

 

وقتی دلش رو بدست آوری میخ رو از دیوار بکن....

 

ولی چه فایده که جای میخ روی دیوار می مونه

 

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 1:14
پسندیدم 0
UserName