چرا..؟
توسط : tondro

آخه من نمی دونم چرا این مردها میرن ازدواج می کنند؟

حالا من یکی استثنإ چرا بقیه این کار رو می کنن

مکه دلتون برای تیمارستان تنگ شده

راستی تحقیقات جدید نشان می دهند که زنان  از زمان قدیم تا حالا در پرتاب کفش

بسیار پیشرفت داشتند و در واقع مردان اگه خودشون رو هم بکشن به پای این ها نخواهند رسید

سه شنبه 7/1/1386 - 22:29
پسندیدم 0
UserName