تست

سلام

مقدار   ei pi چقدر است؟    ( pi = 3.1415926) ؟    i : یکه ی انگاری        i 2 = -1

  • 0
  • 1
  • 1-
  • e

 .

سه شنبه 7/1/1386 - 19:8
پسندیدم 0
UserName