هرگز کوه ها را تکان نخواهد داد
توسط : 01_uniqe
 

تنها آرزوی داشتن چیزی

نمی تواند شما را به آن برساند،

انسان باید ایمان داشته باشد که می تواند به آن برسد و این ایمان را

به نحو احسن نشان دهد .

در ساده ترین شکل آن، مثلا کسی که

آرزوی رفتن به مسافرتی را دارد

می تواند قبل از این که شرایط سفر فراهم شود چمدان برای سفر بخرد

و با این کار ایمان فعال خود را نشان دهد .

چون ایمان منفعلانه

هرگز کوه ها را تکان نخواهد داد .

 

Regards : Unique

 

سه شنبه 7/1/1386 - 16:43
پسندیدم 0
UserName