نگاهی محبت آمیز،
توسط : 01_uniqe
 

نگاهی محبت آمیز،

ممکن است پایه و اساس دوستی را بنا کند

که سالیان سال پایدار باشد .

  

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:35
پسندیدم 0
UserName