روز بیدار شد
توسط : 01_uniqe
 

صبح شد

کلاغ سلام کرد

شب رفت

خورشید عکسش را در حوض دید

شبنم افتاد

سرو بلند شد

نور چشمک زد

گل خندید

شاپرک بوسه زد بر لب او

عطر او پیچید

روز بیدار شد

 

  

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:33
پسندیدم 0
UserName