سه راه برای زندگی ما؛
توسط : 01_uniqe
 

 

انسان در زندگی سه راه دارد :

 

راه اول از اندیشه می گذرد که این والاترین راه است .

راه دوم از تقلید می گذرد که این آسان ترین راه است .

راه سوم از تجربه می گذرد و این تلخ ترین راه است .

 

 

Regards : Unique

 

سه شنبه 7/1/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName