فقط پرسپوليسي ها ببينند
توسط : nayebi

در اين روز باراني همچنان در انتظار 10فروردين و تكرار نتيجه6بر صفر مي نشينيم.

در ضمن تا يادم نرفته:

                 پرسپوليس سرور استقلاله
سه شنبه 7/1/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName