به دريا...
توسط : nayebi

به دريا شكوه بردم از شب دشت،

وز اين عمري كه تلخ تلخ بگذشت،

به هر موجي كه مي گفتم غم خويش؛

سري ميزد به سنگ و باز مي گشت .!

سه شنبه 7/1/1386 - 13:33
پسندیدم 0
UserName