بازم تقديم به.......
توسط : mohamadmir
زمستان رفت و سرمایش برفت

بهاری دیگر آمد باز از نو

نمی دانم که این چندین بهار است

که من طی کرده ام ای وای بی تو

چو خواهم مثل سنگی سخت باشم

ولی چشمان من دادند مرا لو

چه سخت است انتظار هیچ کس بودن

تمام غصة من بوده از تو
سه شنبه 7/1/1386 - 11:30
پسندیدم 0
UserName