...
توسط : ma_nateghi

 

سعادت مثل توپ فوتبال هست مردم به دنبالش می دوند و هر وقت به آن می رسند آن را شوت می کنند!

تکراری بود؟

 

سه شنبه 7/1/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName