گریه کن ...
توسط : 01_uniqe

 

گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه

 

گریه کن گریه غروره مرهم این راه دوره

 

سر بده آواز هق هق خالی کن دلی که تنگه گریه کن گریه قشنگه

 

بذار پروانه ی احساس دلتو بغل بگیره بغض کهنه رو رها کن تا دلت نفس بگیره

 

نکنه تنها بمونی دل به غصه ها بدوزی تو بشی مثل ستاره تو دل شبا بسوزی

 

گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه

 Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 7:2
پسندیدم 0
UserName