معناي صحيح شفاعت
توسط : yasin7
 
شاعري «حاجب» نام چنين سرود:

حاجب چو روز حشر حساب تو با علي است

                                                از من شنو، تو هر چه كه خواهي گناه كن

حضرت علي (عليه السلام) به خوابش آمد و او را در خواب مورد عتاب و مؤاخذه قــرار داد كه اين چگـونه شعـري است كه ســـروده اي؟ شعـرت را به اين صـورت اصلاح كن:

حاجب چو روز حشر حساب تو با علي است

                                                       شرم از رخ علي كن و كمتر گناه كن

سه شنبه 7/1/1386 - 3:18
پسندیدم 0
UserName