جملات زیبا
توسط : arya271
کسي که ميخواهد رازي را حفظ کند بايد اين واقعيت را رازي دارد کتمان کند   گوته
سه شنبه 7/1/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName