جملات زیبا
توسط : arya271
اگر مي خواهد در زندگي دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته باشيد کم و خيلي دير با مردم دوست شويد     هر شل
سه شنبه 7/1/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName