بهترین ترانه رو من ...
توسط : 01_uniqe

 

بهترین ترانه رو من از چشای تو می سازم

تو قمار زندگی مون تو نباشی من می بازم

اگه باشی در کنارم ؛ با تو من مالکِ دنیام

بی خیال غربت و غم ؛ بی خیال نور فردا

دوسِت دارم ، دوسِت دارم

تویِ دنیا ؛ تو رو دارم

دوسِت دارم ، دوسِت دارم

تویِ دنیا ؛ تو رو دارم

مثه آسِمون که تنها امیدش چندتا ستاره ست

دیدنِ برق نگاهت واسه من عمر دوبارست

اون سر انگشت تو یعنی ؛ قصه ی خوب نوازش

هر نگاه عاشقِ تو ؛ غزل آبیِ خواهش

جاده های مهربونی

می گذره از تو نگاهت

روشن شبای تارم با خیال رویِ ماهِت ......

 

 

                              Regards : Unique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه 7/1/1386 - 1:25
پسندیدم 0
UserName